ขนาด(กว้างxยาวxสูง)
---------
900x850x750 mm.
1200x850x750 mm.
1500x850x750 mm.
1800x850x750 mm.
2000x850x750 mm.
SPECIFICATION
ขนาด(กว้างxยาวxสูง)
---------
680x800x2050 mm.
1320x800x2050 mm.
SPECIFICATION
ขนาด(กว้างxยาวxสูง)
---------
customize size