บริษัทในกลุ่ม Coolingtech group

โรงงานผลิตห้องเย็น

บริษัท ไทยวอลล์ จำกัด เป็นบริษัท ที่รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
ฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องเย็น ห้องแช่เครื่องดื่ม
ห้องปลอดเชื้อ และ ไลน์ผลิต เป็นต้น

ออกแบบ ติดตั้งห้องเย็น

เรา รับออกแบบ ติดตั้งห้องเย็น ห้องควบคุณอุณหภูมิ กั้นไลน์ผลิต ห้องควบคุมความชื้น 

บริษัทเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าไปประเมิณหน้างานให้แก่ลูกค้า หรือให้คำแนะนำหากลูกค้าสนใจจะสร้างห้องเย็น ห้องควบคุมอุณหภูมิ กั้นไลน์ผลิต ห้องควบคุมความชื้น เพราะเราคือโรงงานผลิตห้องเย็น ครบวงจร

OUR customers
โรงงานผลิตห้องเย็น

PRODUCTS CATALOG

Our customers

COntact us

เบอร์โทรติดต่อ

โทร: (66) 2 955 9471-3
Fax: (66) 2 955 9470

E-mail

rivacold@truemail.co.th

ฝ่ายขาย : sales@rivacold.co.th
ฝ่ายบริการ : service@rivacold.co.th
ฝ่ายบัญชี : accounting@rivacold.co.th